Top Pic

Mälarsjukhuset i Eskilstuna (AT)

Uppdaterat 20180212

Välkommen att utveckla och utvecklas hos en av Sörmlands största arbetsgivare. Tillsammans skapar vi Sveriges friskaste län 2025!

Vår målsättning är att du som AT-läkare i Landstinget Sörmland ska få en klinisk utbildning av högsta kvalitet. Du ska få möjlighet att ta ansvar med gott handledar- och bakjoursstöd. Vi har en AT-organisation med AT-chefer, AT-studierektorer samt administratörer som arbetar med att bidra till din utbildning. AT-enheten arbetar aktivt med AT-utvärderingar bland annat via APT och ett mycket engagerat AT-råd.

Landstinget Sörmland har fyra sjukhus och 18 landstingsdrivna vårdcentraler som är fördelade på nio kommuner i länet.

På tre av sjukhusen finns möjlighet att söka AT-utbildning: Kullbergska sjukhuset i Katrineholm, Mälarsjukhuset i Eskilstuna och Nyköpings lasarett.

Vi söker AT-läkare två gånger per år. Den första ansökningsperioden är öppen 180212- 180314.
Var gärna tidigt ute med ansökan.
Vi kallar löpande till intervju under ansökningstiden.

Välkommen att söka AT hos oss.


AT-tjänstgöringens omfattning
AT-tjänstgöringen omfattar 21 månader.
- Sex månader medicin
- Sex månader kirurgi (inkl ortopedi och anestesi)
- Tre månader psykiatri
- Sex månader primärvård

Introduktionsveckan
Introduktionsveckan innehåller information om sjukhuset och landstinget samt genomgångar av viktigare medicinska och administrativa rutiner. De nya AT-läkarna får också tillfälle att träffa andra AT-läkare, fackliga representanter, studierektorerna och ledning.

Handledning
På varje placering finns en personlig handledare som ansvarar för AT-läkarens utbildning. Studierektorerna är också tillgängliga för samtal, råd och stöd vid behov.

Utbildning
En eftermiddag i veckan avsätts för utbildning, handledning,seminarieverksamhet eller enskilda studier. Utbildning i försäkringsmedicin och vitala funktioner samt deltagande i AT-stämman, Läkemedelsforumkonferens ingår också under AT-perioden.

Efter AT
Möjlighet att förlänga sin AT-tjänstgöring med tre månader inom vissa specialiteter. Stora möjligheter att fortsätta med ST finns.

Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2018-03-14
Vi har som krav att till ansökan bifoga två skriftliga referenser (rekommendationsbrev)
På vår hemsida www.landstingetsormland.se och
Jobba hos oss kan du också läsa mer om att göra sin AT i Sörmland.

Korta fakta

Stad

Eskilstuna.

Sjukhus

Mälarsjukhuset.

Antal AT Block

16 block

Längd

21 månader

Ingångslön

31 400-32 400 kr/mån (enligt 2018 års nivå)

Studiepott

Erbjuds ej

Betald AT-stämma

Ja, inkl resa i mån av plats

Antal anställda läkare

Ca 270 st

Antal sökande/block

Ca 20 kandidater.

Jobba här

Mentor/handledare

Namngiven handledare på varje klinik

Introduktion

2 veckor

Arbetstid per vecka

40 tim

Undervisning

4 tim/vecka

Ledarskapsutbildning

Nej

Ensamma jourer

Mellanjour på sjukhuset för alla kliniker, undantag Psykiatrin som har väl fungerande bakjour.

Vårdcentralsplacering annan ort

Ja

ST-tjänster

Finns.

Möjligheter till vikariat

Ja.

Obesatta tjänster

Ja

Praktisk information

Kvalifikationer

Läkarexamen, alternativt beslut om behörighet från Socialstyrelsen.

Sista ansökningsdatum

14 mars 2018

Intervjuperiod

Sker löpande

Besked

Snarast möjligt efter intervjuperioden

Start

180827 samt 181126

Bo & leva

Personalbostad

Finns

Bostadsmarknad

OK

Invånare i tätort

ca 65 000.

Invånare i kommun

ca 100 000

Kommunikationer

Goda, ca 1 timme till Stockholms C.

Övrigt

Hjälper till att ordna bostad genom förmedling av kontakter.

Sektor:
Offentlig

Bransch:
Landsting, Sjukhus

Kontakta oss

HR- specialist

Martina Gustavsson

martina.gustavsson@dll.se

016- 10 31 10

AT-chef

Anna-Clara Sterne

anna-clara.sterne@dll.se

070-654 80 79

Studierektor/primärvård

Marek Slomski

(Vxl) 016-10 30 00

Studierektor/slutenvård

Oskar Eriksson

oskar.eriksson@dll.se

(Vxl) 016-10 30 00

Studierektor/primärvård

Rolf Bergström

(Vxl) 016-10 30 00

Ansök här:

» Webbsida