Top Pic

Helsingborgs Lasarett (AT)

Uppdaterat 20190215

Gör skillnad. Varje dag.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vi främjar det regionala näringslivet, kulturen och samarbeten med andra regioner, i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

Förvaltningen Skånes Sjukhus Nordväst omfattar Helsingborgs lasarett och Ängelholms sjukhus. Helsingborgs lasarett är ett av Region Skånes fyra specialiserade akutsjukhus. Hit kommer patienter som är i behov av specialiserad akutsjukvård och vissa planerade operationer från hela nordvästra Skåne. Båda lasaretten kännetecknas av ett öppet och vänligt förhållningssätt i alla kontakter, både inom och utanför sjukvården.

Läs mer om AT vid Helsingborgs lasarett under Forskning & Utbildning, www.helsingborgslasarett.se

Korta fakta

Stad

Helsingborg.

Sjukhus

Förvaltning Skånes Sjukhus Nordväst/Helsingborgs Lasarett

Antal AT Block

13 (därav 3- Forskarblock)

Längd

18 månader (ytterligare 6 mån för forskarblock)

Ingångslön

30 200 kr/månad (2019 års ingångslön)

Lön efter 12 mån

Efter 12 månader lönesättning individuellt och differentierat.

Studiepott

Erbjuds ej.

Betald AT-stämma

Nej, Region Skåne anordnar AT-tinget som är motsvarande

Antal anställda läkare

Ca 400.

Upptagningsområde

Ca 250 000.

Antal sökande/block

Ca 10 kandidater.

Jobba här

Mentor/handledare

Vi erbjuder en individuell handledare inom varje placering samt, om så önskas, en individuell mentor för hela AT tiden.

Introduktion

1 veckas gemensam introduktion vid AT-start samt introduktion vid varje tjänstgöringsavsnitt

Arbetstid per vecka

40 timmar.

Undervisning

4 tim/vecka schemalagd undervisning/utbildning.

Självstudier

Ingår.

Ledarskapsutbildning

Ja

Jourupplägg

Olika inom resp. block.

Vårdcentralsplacering annan ort

Placeringar sker inom Helsingborg; Påarp Bjuv eller Höganäs.

Möjligheter till vikariat

Varierande.

Praktisk information

Kvalifikationer

Läkarexamen.

Sista ansökningsdatum

4 mars 2019

Intervjuperiod

19-21 mars 2019.

Besked

28 mars 2019

Start

26 augusti 2019

Bo & leva

Personalbostad

Erbjuds ej.

Bostadsmarknad

Svår i de centrala delarna av Helsingborg

Invånare i tätort

ca 100 000

Invånare i kommun

ca 124 000.

Kommunikationer

Tåg Lund/Malmö m.m. och bussar inom kommunen.

Bilagor & länkar

Bilagor

Sektor:
Offentlig

Bransch:
Landsting, Sjukhus

Kontakta oss

AT-chef

Caroline Mellberg

Caroline.Mellberg@skane.se

Studierektor Kir/Ort

Layla Mirzaei

Layla.Mirzaei@skane.se

Studierektor Akutmedicin

Tanja Cegar

Tanja.Cegar@skane.se

Studierektor Psykiatri

Gisela Larmark

gisela.larmark@skane.se

Studierektor Primärvård

Anna Jarslund Broman

anna.jarslundbroman@skane.se

Studierektor Internmedicin

Malin Ankardal

Malin.Ankardal@skane.se

Ansökan är öppen 15/2-4/3. Ansök och läs mer här:

» Webbsida