Top Pic

Hässleholms sjukhus (AT)

Uppdaterat 20190215

Hässleholms sjukhus är det lilla sjukhuset där du som AT-läkare blir en i laget, i en miljö som präglas av tillgänglighet och professionalism. Vi är Skandinaviens största center för höft- och knäledsplastikoperationer och ett sjukhus som ligger i framkant nationellt inom strokevård. närsjukvård, internmedicin, medicinsk rehabilitering och planerad ortopedi utgör basen i vår organisation.

Gör skillnad. Varje dag.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vi främjar det regionala näringslivet, kulturen och samarbeten med andra regioner, i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

Korta fakta

Stad

Hässleholm.

Sjukhus

Hässleholms sjukhus

Antal AT Block

7 st/termin

Längd

18 månader.

Ingångslön

30 200 2019 års nivå, individuella löneförhandlingar, tidigare erfarenhet kan påverka ingångslönen.

Lön efter 12 mån

Individuell lönerevision efter 12 månaders AT inom ramen för Region Skånes riktlinjer

Studiepott

Alla får ta del av ett omfattande utbildningsprogram som är obligatoriskt för alla AT-läkare

Betald AT-stämma

Region Skånes AT-ting vid Ystad Saltsjöbad med 3 dagars föreläsningar, seminarier och workshops.

Antal anställda läkare

Ca 100, inkl AT-läkare.

Upptagningsområde

Ca 70 000.

Antal sökande/block

Ca 11 kandidater.

Jobba här

Mentor/handledare

Individuell handledning på respektive klinik samt deltagande i reflektionsgrupp.

Introduktion

4 dagars gemensam introduktion vid AT-start samt introduktion vid varje tjänstgöringsavsnitt.

Arbetstid per vecka

40 timmar, jour tillkommer.

Undervisning

Gemensamt program en dag/månad med gemensamt generellt program samt klinikvis undervisning. Sedan tillkommer bland annat akutsjukvårdskurs, sjukskrivningens praktik, traumautbildning samt AT-ting 3 dagars internat med föreläsningar, seminarier och workshops. Deltagande i reflektionsgrupp ingår.

Självstudier

3 dagar i samband med AT-tentamen samt tentamensdagen.

Ledarskapsutbildning

Ja

Jourupplägg

Varierar på klinikerna och i primärvården, nattjoursveckor förekommer.

Ensamma jourer

Bakjour finns i huset.

Vårdcentralsplacering annan ort

Vårdcentralsplaceringen sker på vårdcentraler inom sjukhusets upptagningsområde, t ex Vänhem, Vinslöv, Sösdala mfl.

ST-tjänster

AT-läkarna utgör en stor rekryteringsbas.

Möjligheter till vikariat

Ja.

Obesatta tjänster

Finns.

Praktisk information

Kvalifikationer

Läkarexamen eller motsvarande samt vikariatstid som underläkare. För övriga kvalifikationer, se annons på www.skane.se/ledigajobb

Sista ansökningsdatum

4 mars 2019

Intervjuperiod

18 mars 2019

Besked

22 mars 2019

Start

1 september samt 1 december 2019.

Bo & leva

Personalbostad

Nej.

Bostadsmarknad

Relativt bra.

Invånare i tätort

ca 17 700.

Invånare i kommun

ca 49 400

Kommunikationer

Goda kommunikationer i hela Skåne.

Sektor:
Offentlig

Bransch:
Landsting, Sjukhus

Kontakta oss

AT-chef

Björn Jönsson

bjorn.a.jonsson@skane.se

AT- studierektor

Marja jurvanen

marja.jurvanen.se

AT-samordnare

Karin Salomonsson

karin.salomonsson@skane.se

Ansökan är öppen 15/2-4/3. Ansök och läs mer här:

» Webbsida