Top Pic

Lasarettet Trelleborg (AT)

Uppdaterat 20190215

Gör skillnad varje dag

Lasarettet Trelleborg är med drygt 600 medarbetare en stor arbetsplats som samtidigt har det mindre sjukhusets alla fördelar. I moderna och fräscha lokaler bedriver vi akutmottagning, somatisk slutenvård med tonvikt på internmedicin, specialistmottagningar och ortopedkirurgiskt centrum. Lasarettet Trelleborg kännetecknas av närhet, korta beslutsvägar, effektivitet, tillgänglighet och kvalité. Lasarettet är medlem i nätverket ”hälsofrämjande sjukhus”.

Vill Du arbeta vid Lasarettet Trelleborg – Naturligtvis!

Korta fakta

Stad

Trelleborg.

Sjukhus

VO Närsjukvård (Lasarettet Trelleborg) och SUS Malmö

Antal AT Block

4 st/termin

Längd

18 månader.

Ingångslön

Minst 30 200 kr övrig lön baseras på bakgrund

Lön efter 12 mån

Ökning med max 5%

Studiepott

Erbjuds ej, däremot betald utbildning. Region Skånes AT-ting vid Ystad Saltsjöbad med 3 dagars föreläsningar, seminarier och workshops

Betald AT-stämma

Ja

Antal anställda läkare

Ca 70.

Upptagningsområde

90 000

Antal sökande/block

20

Jobba här

Mentor/handledare

Ja

Introduktion

1 vecka inkl Akutrumskurs + 1 vecka på kliniken

Arbetstid per vecka

40 timmar/vecka

Undervisning

Ja, 2-3 tim/vecka

Självstudier

Ja-i samband med AT-prov.

Ledarskapsutbildning

Ja

Jourupplägg

Dagjour/Kvällsjour på med.akut samt Akutkliniken, SUS

Ensamma jourer

Nej

Vårdcentralsplacering annan ort

Inom Trelleborgs område

ST-tjänster

Ja

Möjligheter till vikariat

Ja, det kan förekomma

Obesatta tjänster

Varierande.

Praktisk information

Kvalifikationer

Läkarexamen

Sista ansökningsdatum

4 mars 2019

Intervjuperiod

15 mars 2019

Besked

15 mars 2019

Start

1 september samt 1 december 2019

Bo & leva

Personalbostad

Nej

Bostadsmarknad

Relativt bra

Invånare i tätort

35 000

Invånare i kommun

42 000.

Kommunikationer

Buss, (pendel) och tåg.

Sektor:
Offentlig

Bransch:
Landsting, Sjukhus

Kontakta oss

AT-samordnare

Cecilia L. Persson

Cecilia.L.Persson@skane.se

0410-551 56

AT-chef lokalt

Per Whilborg

Övergripande AT studierektor

Sabine El-Hage

sabine.el-hage@skane.se

0410-55147

Ansökan är öppen 15/2-4/3. Ansök och läs mer här:

» Webbsida