Top Pic

Lasarettet i Ystad (AT)

Uppdaterat 20190215

Lasarettet i Ystad har ett brett utbud av specialiserad planerad vård och en akutverksamhet dygnet runt. Vi erbjuder hälso- och sjukvård med kvalitet och tillgänglighet, helhetssyn och omtanke som kännetecken och har ca 1 000 anställda. Vi är ett greppbart lasarett vilket underlättar samordning och kommunikation, något som utan tvekan gynnar våra patienter, men som också ger dig som AT-läkare en helhetsbild och en tillgänglighet till erfarna kollegor som ger dig det stöd du behöver på vägen till din legitimation. Ystad har ett gott rykte som utbildningssjukhus där möjligheter till självständigt arbete med bra stöd är en naturlig del av AT.

Gör skillnad. Varje dag.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vi främjar det regionala näringslivet, kulturen och samarbeten med andra regioner, i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.


Korta fakta

Stad

Ystad.

Sjukhus

Lasarettet i Ystad.

Antal AT Block

8 st/termin

Längd

18 månader.

Ingångslön

30 200 enligt 2019 års nivå, individuella löneförhandlingar, tidigare erfarenhet kan påverka ingångslönen.

Lön efter 12 mån

Individuell lönerevision efter 12 månaders AT inom ramen för Region Skånes riktlinjer

Studiepott

Alla får ta del av ett omfattande utbildningsprogram som är obligatoriska för alla AT läkare.

Betald AT-stämma

Region Skånes AT-ting vid Ystad Saltsjöbad med 3 dagars föreläsningar, seminarier och workshops.

Antal anställda läkare

Ca 130.

Upptagningsområde

Ca 58 000 elektivt, 90 000 akut.

Antal sökande/block

10

Jobba här

Mentor/handledare

En huvudhandledare/mentor under AT-tiden. Personlig handledare på varje klinik.

Introduktion

1 vecka.

Arbetstid per vecka

40 tim, jourer förekommer

Undervisning

Schemalagt varje vecka minst 2 tim + temadagar. Akutsjukvårdsutbildning i samband med AT-start samt utbildning i Försäkringsmedicin. Deltagande i reflektions-/Balintgrupp under hela AT erbjuds men är frivilligt.

Självstudier

3 dagar i samband med AT-tentamen samt tentamensdagen.

Ledarskapsutbildning

Nej

Jourupplägg

Efter kompetens och behov.

Ensamma jourer

Ej obligatoriskt men möjligt.

Vårdcentralsplacering annan ort

Vårdcentralsplaceringen sker på vårdcentraler inom sjukhusets upptagningsområde, förutom Ystad även t ex Skurup, Sjöbo, Tomelilla.

ST-tjänster

Varierar.

Möjligheter till vikariat

Ja.

Obesatta tjänster

Enstaka vakanser.

Praktisk information

Kvalifikationer

Läkarexamen eller motsvarande samt vikariatstid som underläkare. För övriga kvalifikationer se annons på www.skane.se/ledigajobb

Sista ansökningsdatum

4 mars 2019

Intervjuperiod

15/3 2019

Besked

22 mars 2019

Start

1 september samt 1 december 2019.

Bo & leva

Personalbostad

Nej

Bostadsmarknad

Hyfsad.

Invånare i tätort

17 286.

Invånare i kommun

27 398.

Kommunikationer

Goda förbindelser tåg Malmö, Simrishamn och Lund.

Sektor:
Offentlig

Bransch:
Landsting, Sjukhus

Kontakta oss

AT-chef

Björn Jönsson

bjorn.a.jonsson@skane.se

Studierektor

Per Brunkwall

per.brunkwall@skane.se

AT-samordnare

Karin Salomonsson

karin.salomonsson@skane.se

Ansökan är öppen 15/2-4/3. Ansök och läs mer här:

» Webbsida