Top Pic

Ängelholms sjukhus (AT)

Uppdaterat 20190215

AT-läkare till Hälsostaden i Ängelholm


Gör skillnad. Varje dag.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vi främjar det regionala näringslivet, kulturen och samarbeten med andra regioner, i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

Hälsostaden Ängelholm verkar för att effektivisera och utveckla vård- och omsorgsverksamheten inom Ängelholms sjukhus upptagningsområde. Genom att skapa samverkan mellan kommunens och Region Skånes vårdområden syftar projektet till att öka tillgängligheten inom närsjukvården och förbättra patientflöden mellan sjukhuset, primärvården och kommunen. På så sätt skapas kortare vårdköer och en större patientsäkerhet då fler får rätt vård snabbare.

Målet med AT-tjänstgöringen i Ängelholm är att utbilda goda kliniker. AT-tjänstgöringen i Ängelholm är 18 månader lång och fördelad på: 3 månader medicin, 3 månader kirurgi/ortopedi, 3 månader akutblock (medicin/kir/ort), 3 månader psykiatri samt 6 månader primärvård. Vissa delar av AT-placeringen sker på Helsingborgs lasarett.


Du kan läsa mer om AT vid Ängelholms sjukhus på www.skane.se/angelholm

Mer information om hur du söker AT hittar du på www.skane.se/atstVälkommen med din ansökan

Korta fakta

Stad

Ängelholm.

Sjukhus

Hälsostaden Ängelholm.

Antal AT Block

8 st

Längd

18 månader.

Ingångslön

30 200 kr

Lön efter 12 mån

Individuell löneförhandling.

Studiepott

Nej

Betald AT-stämma

Ja, regionalt anordnat AT-ting inkl. resa och boende.

Antal anställda läkare

Ca 75

Upptagningsområde

Ängelholm-Helsingborg 250 000

Antal sökande/block

9 st/block

Jobba här

Mentor/handledare

En personlig under hela AT-perioden samt en personlig handledare på varje klinik

Introduktion

2 veckor.

Arbetstid per vecka

40 timmar.

Undervisning

Ja, kontinuerligt.

Självstudier

Inför AT-provet, i övrigt inget schemalagt

Ledarskapsutbildning

Internt anordnad.

Jourupplägg

Enligt schema.

Ensamma jourer

Nej

Vårdcentralsplacering annan ort

Båstad, Örkelljunga, Ängelholm, Munka-Ljungby, Förslöv, Klippan, Åstorp, m.fl.

ST-tjänster

Ja, i regel

Möjligheter till vikariat

Ja.

Obesatta tjänster

vakanser finns.

Praktisk information

Kvalifikationer

Godkänd läkarexamen. Svenska C1. Personlig lämplighet.

Sista ansökningsdatum

4 mars 2019

Intervjuperiod

14,15, 18 mars 2019

Besked

28 mars 2019

Start

19 augusti 2019

Bo & leva

Personalbostad

Erbjuds ej.

Bostadsmarknad

Generellt bra, svår centralt.

Invånare i tätort

Närmare 30 000

Invånare i kommun

Närmare 40 000

Kommunikationer

Mycket goda både med buss och tåg.

Väntetid dagisplats

Finns många både kommunala och privata alternativ.

Bilagor & länkar

Bilagor

Sektor:
Offentlig

Bransch:
Landsting, Sjukhus

Kontakta oss

AT-chef

Caroline Mellberg

caroline.mellberg@skane.se

0431-818 27

AT-samordnare

Angelica Nilsson

Angelica.K.Nilsson@skane.se

0431-81779

Chefssekreterare

Samantha Bergman

samantha.bergman@skane.se

0431- 819 24

Ansökan är öppen 15/2-4/3. Ansök och läs mer här:

» Webbsida