Profil

Top Pic

Ängelholms sjukhus (AT)

Uppdaterat 20180212

AT-läkare till Hälsostaden i Ängelholm


Gör skillnad. Varje dag.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vi främjar det regionala näringslivet, kulturen och samarbeten med andra regioner, i och utanför Sverige. Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

Projekt Hälsostaden Ängelholm verkar för att effektivisera och utveckla vård- och omsorgsverksamheten inom Ängelholms sjukhus upptagningsområde. Genom att skapa samverkan mellan kommunens och Region Skånes vårdområden syftar projektet till att öka tillgängligheten inom närsjukvården och förbättra patientflöden mellan sjukhuset, primärvården och kommunen. På så sätt skapas kortare vårdköer och en större patientsäkerhet då fler får rätt vård snabbare.

Målet med AT-tjänstgöringen i Ängelholm är att utbilda goda kliniker. AT-tjänstgöringen i Ängelholm är 18 månader lång och uppdelad i 4 delar: Medicin inklusive anestesi 6 månader, kirurgi 3 månader, psykiatri 3 månader samt primärvård 6 månader. Vissa delar av AT-placeringen sker på Helsingborgs lasarett.

Du kan läsa mer om AT vid Ängelholms sjukhus på www.skane.se/angelholm

Mer information om hur du söker AT hittar du på www.skane.se/atstVälkommen med din ansökan

Korta fakta

Stad

Ängelholm.

Sjukhus

Hälsostaden Ängelholm.

Antal AT Block

9 st

Längd

18 månader.

Ingångslön

29 500kr

Lön efter 12 mån

Individuell löneförhandling.

Studiepott

Nej

Betald AT-stämma

Ja, regionalt anordnat AT-ting inkl. resa och boende.

Antal anställda läkare

Ca 75

Upptagningsområde

Ängelholm-Helsingborg 250 000

Antal sökande/block

9 st/block

Jobba här

Mentor/handledare

En personlig under hela AT-perioden samt en personlig handledare på varje klinik

Introduktion

2 veckor.

Arbetstid per vecka

40 timmar.

Undervisning

Ja, kontinuerligt.

Självstudier

Inför AT-provet, i övrigt inget schemalagt

Ledarskapsutbildning

Internt anordnad.

Jourupplägg

Enligt schema.

Ensamma jourer

Nej

Vårdcentralsplacering annan ort

Båstad, Örkelljunga, Ängelholm, Munka-Ljungby, Förslöv, Klippan, Åstorp, m.fl.

ST-tjänster

Ja, i regel

Möjligheter till vikariat

Ja.

Obesatta tjänster

vakanser finns.

Praktisk information

Kvalifikationer

Godkänd läkarexamen. Svenska C1. Personlig lämplighet.

Sista ansökningsdatum

5 mars 2018

Intervjuperiod

13-15 mars 2017

Besked

23 mars 2018

Start

Preliminärt 20 augusti 2018

Bo & leva

Personalbostad

Erbjuds ej.

Bostadsmarknad

Generellt bra, svår centralt.

Invånare i tätort

Närmare 30 000

Invånare i kommun

Närmare 40 000

Kommunikationer

Mycket goda både med buss och tåg.

Väntetid dagisplats

Finns många både kommunala och privata alternativ.

Bilagor & länkar

Bilagor

Sektor:
Offentlig

Bransch:
Landsting, Sjukhus

Kontakta oss

AT-chef

Caroline Mellberg

caroline.mellberg@skane.se

0431-818 27

AT-samordnare

Angelica Nilsson

Angelica.K.Nilsson@skane.se

0431-81779

AT- samordnare

Samantha Bergman

samantha.bergman@skane.se

0431- 819 24

Ansök här:

» Webbsida